Foto: www.individuelle-fotoreisen.de
Zakwaterowanie i gastronomia
27. October 2016
Ponad granicami
5. October 2017
Foto: www.individuelle-fotoreisen.de
Zakwaterowanie i gastronomia
27. October 2016
Ponad granicami
5. October 2017

Haubentaucher | Foto: www.lebedeinereise.de

Zdjęcie: Perkoz dwuczuby | Zdjęcie: www.lebedeinereise.de

Park Narodowy Unteres Odertal należy do najbogatszych gatunkowo siedlisk przyrodniczych w Niemczech. Oprócz krajobrazu łęgowego posiada on też na przylegających obszarach zboczowych naturalne lasy liściasto-mieszane oraz murawy kserotermiczne obfitujące w kwiaty. Bogactwo gatunków uwarunkowane jest urozmaiconym ukształtowaniem terenu będącym wynikiem okresu lodowcowego i oddziaływania Odry, a także strefą przejściową między klimatem atlantyckim a kontynentalnym. Gatunki roślin, takie jak miłek czy ostnica, mają tu swoje najbardziej na zachód wysunięte obszary występowania. Dolina Dolnej Odry wraz ze swoimi starorzeczami i regularnie zalewanymi łęgami to raj dla ptaków wodnych. Jest to miejsce, w którym odbywają one lęgi, odpoczywają i zimują. Ponad 145 gatunków ptaków wysiaduje tu swoje jaja. Wiosną i jesienią można obserwować przelot tysięcy gęsi, kaczek i żurawi. Odra słynie z ichtiofauny. W rzece, której wiele obszarów znajduje się wciąż jeszcze w dość naturalnym stanie, występuje ponad 40 gatunków.

X