Foto: www.individuelle-fotoreisen.de
Zakwaterowanie i gastronomia
27. October 2016
Ponad granicami
5. October 2017
Haubentaucher | Foto: www.zehrfeld-fotoreisen.de

Haubentaucher | Foto: www.zehrfeld-fotoreisen.de

Zdjęcie: Perkoz dwuczuby | Zdjęcie: www.zehrfeld-fotoreisen.de

Park Narodowy Unteres Odertal należy do najbogatszych gatunkowo siedlisk przyrodniczych w Niemczech. Oprócz krajobrazu łęgowego posiada on też na przylegających obszarach zboczowych naturalne lasy liściasto-mieszane oraz murawy kserotermiczne obfitujące w kwiaty. Bogactwo gatunków uwarunkowane jest urozmaiconym ukształtowaniem terenu będącym wynikiem okresu lodowcowego i oddziaływania Odry, a także strefą przejściową między klimatem atlantyckim a kontynentalnym. Gatunki roślin, takie jak miłek czy ostnica, mają tu swoje najbardziej na zachód wysunięte obszary występowania. Dolina Dolnej Odry wraz ze swoimi starorzeczami i regularnie zalewanymi łęgami to raj dla ptaków wodnych. Jest to miejsce, w którym odbywają one lęgi, odpoczywają i zimują. Ponad 145 gatunków ptaków wysiaduje tu swoje jaja. Wiosną i jesienią można obserwować przelot tysięcy gęsi, kaczek i żurawi. Odra słynie z ichtiofauny. W rzece, której wiele obszarów znajduje się wciąż jeszcze w dość naturalnym stanie, występuje ponad 40 gatunków.

X

Zur optimalen Nutzererfahrung nutzen wir auf unserer Website Cookies von Erstanbietern als auch von Drittanbietern zu Statistikzwecken, um Ihnen beste Erlebnisse online anbieten zu können. mehr Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close