Kuratorium Parku Narodowego Unteres Odertal

Zadanie

Zgodnie z Ustawą ws. założenia Parku Narodowego Unteres Odertal (Ustawa o Parku Narodowym Unteres Odertal – NatPUOG) § 14, ust. 3, dnia 02 grudnia 1996 roku utworzono kuratorium Parku Narodowego Unteres Odertal. Pełni ono funkcję pośrednika i gremium doradczego – w zakresie zadań i kompetencji administracji parku narodowego oraz spraw komun, innych miejscowo i merytorycznie zainteresowanych organów i związków oraz gospodarczych i społecznych reprezentacji interesów. Członkowie kuratorium wspierają administrację parku narodowego w wykonywaniu jej zadania, jakim jest realizowanie celu ochrony – z uwzględnieniem innych spraw dotyczących ogółu.

Skład

Kuratorium działa w składzie określonym przez ustawę NatPUOG. Dodatkowo dochodzą wymienieni członkowie.

Decyzję w sprawie propozycji dotyczących zmian składu, zwłaszcza ustanowienia kolejnych członków w ramach § 14, ust. 3 ustawy NatPUOG, podejmuje większość powołanych członków.

Lista członków kuratorium Parku Narodowego Unteres Odertal(Stan: lipiec 2016 roku)

Zgodnie z Ustawą ws. założenia Parku Narodowego Unteres Odertal (Ustawa o Parku Narodowym Unteres Odertal – NatPUOG) § 14, ust. 3, dnia 02 grudnia 1996 roku utworzono kuratorium Parku Narodowego Unteres Odertal. Pełni ono funkcję pośrednika i gremium doradczego – w zakresie zadań i kompetencji administracji parku narodowego oraz spraw komun, innych miejscowo i merytorycznie zainteresowanych organów i związków oraz gospodarczych i społecznych reprezentacji interesów. Członkowie kuratorium wspierają administrację parku narodowego w wykonywaniu jej zadania, jakim jest realizowanie celu ochrony – z uwzględnieniem innych spraw dotyczących ogółu.

Zarząd

Kuratorium wybiera zarząd. Składa się on z przewodniczącego i dwóch równorzędnych zastępców. Uprawiony do zgłaszania propozycji jest każdy członek. Każdy członek jest też wybieralny. Istnieje możliwość ponownego wyboru. Kadencja zarządu wynosi dwa lata.

Kierownictwo

Kierownictwo przejmuje dyrektor Parku Narodowego Unteres Odertal. Kierownik ma na posiedzeniach kuratorium prawo głosu, nie jest jednak uprawiony do głosowania.

Kierownictwo wspiera zarząd w jego pracach, zwłaszcza w opracowaniu porządku obrad, prowadzeniu protokołu, przygotowaniu i organizowaniu posiedzeń kuratorium oraz innych spotkań kuratorium.

Zwoływanie i udział w posiedzeniach kuratorium

Posiedzenie kuratorium zwoływane jest przez przewodniczącego przynajmniej dwa razy w roku. Zarząd i kierownictwo mogą w porozumieniu powiadomić opinię publiczną o wynikach posiedzenia.

Posiedzenia kuratorium mają zasadniczo charakter publiczny. Zarząd decyduje w porozumieniu z kierownikiem w uzasadnionych przypadkach o prowadzeniu posiedzenia z wyłączeniem jawności. Kuratorium może dopuścić inne osoby w charakterze gości nieuprawnionych do głosowania i przyznać im prawo zabierania głosu.

Zdolność podejmowania uchwał

Kuratorium jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecna jest ponad połowa członków (ewent. wymienionych zastępców).

12. June 2018

Objazd na trasie rowerowej Odra Nysa na odcinku Friedrichsthal-Gartz nad Odrą

Prosimy o zapoznanie się z aktualną trasą objazdową na odcinku Friedrichsthal-Gartz nad Odrą. Z powodu prac przy wałach przeciwpowodziowych na tym odcinku drogi rowerowej Odra-Nysa wyznaczono […]
6. October 2017
Foto: www.individuelle-fotoreisen.de

Zakwaterowanie i gastronomia

Zakwaterowanie i gastronomia     Zdjęcie: www.individuelle-fotoreisen.de     Jesteśmy ambasadorami idei parku narodowego, oferujemy usługi jakościowe z wyjątkowym serwisem, działamy w sposób przyjazny dla środowiska […]
6. October 2017
Biberburg | Foto: www.lebedeinereise.de

Woda i dzika przyroda

Witamy w jedynym w Niemczech parku narodowym doliny rzecznej! Woda i dzika przyroda Zdjęcie: Żeremie | Zdjęcie: www.lebedeinereise.de Sercem parku narodowego jest krajobraz łęgowy doliny dolnej […]
5. October 2017

NATURA 2000 – punkt informacyjny

W sklepiku parku narodowego znajdziemy bogaty asortyment regionalnych wyrobów takich jak marmolada, miód, sok jabłkowy („Criewener Gold“), różne rodzaje musztardy i octu ziołowego, a także barwny […]
5. October 2017

Dom Parku Narodowego

We wrześniu 2000 roku otwarto w Criewen Centrum Informacji (Dom Parku Narodowego) Parku Narodowego. Na interaktywnej wystawie można odkryć tu krajobraz łęgowy niziny Odry i go […]
5. October 2017
Junior Ranger

Młodzi rangerzy

Naturwacht Brandenburg, Straż Ochrony Przyrody w Brandenburgii, sprawuje opiekę nad grupami młodych rangerów, w których dzieci i młodzież w wieku 5 do 16 lat pod kierunkiem […]
5. October 2017

Ponad granicami

Zdjęcie: Park Narodowy Unteres Odertal| Zdjęcie: www.lebedeinereise.de Dolina Dolnej Odry to jedyny park narodowy doliny rzecznej w Niemczech, a zarazem pierwszy transgraniczny wielkopowierzchniowy obszar chroniony z […]
1. October 2017
Haubentaucher | Foto: www.lebedeinereise.de

Bogactwo gatunków

Zdjęcie: Perkoz dwuczuby | Zdjęcie: www.lebedeinereise.de Park Narodowy Unteres Odertal należy do najbogatszych gatunkowo siedlisk przyrodniczych w Niemczech. Oprócz krajobrazu łęgowego posiada on też na przylegających […]
27. October 2016
Foto: www.individuelle-fotoreisen.de

Zakwaterowanie i gastronomia

Zakwaterowanie i gastronomia     Zdjęcie: www.individuelle-fotoreisen.de     Jesteśmy ambasadorami idei parku narodowego, oferujemy usługi jakościowe z wyjątkowym serwisem, działamy w sposób przyjazny dla środowiska […]
27. October 2016

Dom Parku Narodowego

Dom Parku Narodowego     We wrześniu 2000 roku otwarto w Criewen Centrum Informacji (Dom Parku Narodowego) Parku Narodowego. Na interaktywnej wystawie można odkryć tu krajobraz […]
X