Junior Ranger

Naturwacht Brandenburg, Straż Ochrony Przyrody w Brandenburgii, sprawuje opiekę nad grupami Junior Ranger, w których dzieci i młodzież w wieku 5 do 16 lat pod kierunkiem doświadczonego rangera badają swój obszar chroniony. Spotykają się regularnie, przez dłuższy okres, głównie na łonie natury. Wspólnie ze Strażnikami Ochrony Przyrody planują, przygotowują i realizują ciekawe przedsięwzięcia. Odkrywają w ten sposób wiele nowych rzeczy, rozwiązują zadania, doświadczają przygód, biorą udział w grach i zabawach.

Idea leżąca niejako u podstaw jest następująca: Chodzi o to, by dzięki wczesnemu kontaktowi z przyrodą dzieci zachwyciły się nią i poznały jej okolicę – z jej specyfiką i z zachodzącymi w niej procesami.

Więcej informacji o możliwościach zaangażowania się w grupie Junior Ranger znajdziemy poniżej (link do Naturwacht Brandenburg). Ponadto zamieszczono tu więcej informacji o ogólnoniemieckich Junior Ranger. www.junior-ranger.de

„Straż Ochrony Przyrody w Brandenburgii angażuje się ponadto w ogólnoniemieckim programie młodych rangerów EUROPARC Deutschland e.V. zainicjowanym w 2008 roku. Adresowany jest on po raz pierwszy nie tylko do dzieci i młodzieży w okolicy Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych. W przyszłości wszyscy zainteresowani w wieku 7 do 14 będą mogli poprzez cztery „filary” – region, wycieczka odkrywców, Internet i szkoła – uzyskać kwalifikację „Junior Ranger”. Program opiera się na wieloletnich doświadczeniach zdobytych w ramach istniejących już programach Junior Ranger w różnych Narodowych Krajobrazach Przyrodniczych. Znaczącą wartością dodaną tego zadania obejmującego swoim zasięgiem całe Niemcy jest żywa sieć kontaktów i powiązań pozwalająca na fachową wymianę informacji i doświadczeń między referentami ds. edukacji i zapewniająca ciągły rozwój programu.

Dzięki współpracy z programem realizowanym przez EUROPARC Deutschland e. V. Junior Ranger Brandenburgii mają m.in. możliwość uczestniczenia w ogólnoniemieckich spotkaniach osób o podobnych zapatrywaniach. Strona internetowa powstała w ramach projektu (www.juniorranger.de) pełni poza tym funkcję platformy informacyjnej poświęconej Junior Ranger. Regionalne grupy mogą zaprezentować tutaj – w Internecie – zarówno siebie, jak również swoje Narodowe Krajobrazy Przyrodnicze. Ogólnoniemiecki program Junior Ranger to wspólny program EUROPARC Deutschland e.V. oraz Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych przy wsparciu ze strony WWF Deutschland oraz fundacji Town & Country Stiftung.“

Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim.

Tutaj zawsze aktualny jest nasz Blog rankingowy dla młodzieży . </ p>

<Kontakt

Naturwacht Brandenburg

Telefon: +49 (0) 3332 2677 11
unteresodertal@naturwacht.de
www.naturwacht.de

Galerie