NATURA 2000 – punkt informacyjny
5. October 2017
Foto: www.individuelle-fotoreisen.de
Zakwaterowanie i gastronomia
6. October 2017
Biberburg | Foto: www.zehrfeld-fotoreisen.de

Biberburg | Foto: www.zehrfeld-fotoreisen.de

Witamy w jedynym w Niemczech parku narodowym doliny rzecznej!

Woda i dzika przyroda

Zdjęcie: Żeremie | Zdjęcie: www.zehrfeld-fotoreisen.de

Sercem parku narodowego jest krajobraz łęgowy doliny dolnej Odry. Występują tu duże poldery, które są regularnie zalewane. Dzięki temu zachowały się tu typowe siedliska i gatunki łęgowe. Status parku narodowego wiąże się z nowymi celami: Krajobraz kulturowy zanika na dużych połaciach, w dolinie dolnej Odry można poczuć znowu „powiew dzikiej przyrody”. Zagospodarowanie łęgowych użytków zielonych dobiega w wielu obszarach końca, łąki i pastwiska odchodzą, pojawiają się szuwary trzcinowe, torfowiska turzycowe i lasy łęgowe. W niektórych częściach obszaru już nie człowiek decyduje o tym, ile wody może dostać się do krajobrazu łęgowego – to Odra zaczyna tu rządzić. Ona też doprowadzi do zjawisk powodziowych odpowiadających naturalnej dolinie rzecznej.

X

Zur optimalen Nutzererfahrung nutzen wir auf unserer Website Cookies von Erstanbietern als auch von Drittanbietern zu Statistikzwecken, um Ihnen beste Erlebnisse online anbieten zu können. mehr Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close