NATURA 2000 – punkt informacyjny
5. October 2017
Foto: www.individuelle-fotoreisen.de
Zakwaterowanie i gastronomia
6. October 2017
NATURA 2000 – punkt informacyjny
5. October 2017
Foto: www.individuelle-fotoreisen.de
Zakwaterowanie i gastronomia
6. October 2017

Witamy w jedynym w Niemczech parku narodowym doliny rzecznej!

Woda i dzika przyroda

Zdjęcie: Żeremie | Zdjęcie: www.lebedeinereise.de

Sercem parku narodowego jest krajobraz łęgowy doliny dolnej Odry. Występują tu duże poldery, które są regularnie zalewane. Dzięki temu zachowały się tu typowe siedliska i gatunki łęgowe. Status parku narodowego wiąże się z nowymi celami: Krajobraz kulturowy zanika na dużych połaciach, w dolinie dolnej Odry można poczuć znowu „powiew dzikiej przyrody”. Zagospodarowanie łęgowych użytków zielonych dobiega w wielu obszarach końca, łąki i pastwiska odchodzą, pojawiają się szuwary trzcinowe, torfowiska turzycowe i lasy łęgowe. W niektórych częściach obszaru już nie człowiek decyduje o tym, ile wody może dostać się do krajobrazu łęgowego – to Odra zaczyna tu rządzić. Ona też doprowadzi do zjawisk powodziowych odpowiadających naturalnej dolinie rzecznej.

X