Praktyki, wolontariat, staz

Drodzy Aplikanci

W Parku Narodowym istnieje możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie edukacji ekologicznej, public relations, ochrony przyrody i administracji w ramach:

  • Wolontariatu Federalnego (BFD)
  • tzw. Dobrowolnego Roku Ekologicznego (FÖJ)
  • praktyki szkolnej, studenckiej

Hinweis: Aktuell sind im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes keine Stellen zu besetzen.

Więcej informacji na temat BFD znaleźć można na stronie:  www.oeko-bundewsfreiwilligendienst.de

Criewen– Rozpoczyna się faza składania aplikacji w sprawie odbycia Dobrowolnego Roku Ekologicznego (FÖJ) w Parku Narodowym Unteres Odertal. Zainteresowani młodzi ludzie w wieku 18-26 lat mogą ubiegać się o przyjęcie na FÖJ. Okres pełnienia służby wynosi rok. Głównym miejscem wykonywania obowiązków jest Administracja Parku Narodowego w Criewen.

FÖJ ma charakter dobrowolnej służby. Służy przekazywaniu wiadomości i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Pełni przy tym w pewnym sensie rolę doradztwa zawodowego – ma pomóc młodym ludziom w zorientowaniu się, na czym polega praca w tej branży, tak by mogli dokonać lepszego wyboru przyszłego zawodu. W Parku Narodowym Unteres Odertal osoby odbywające FÖJ zdobywają cenne doświadczenia, np. podczas praktycznego monitorowania obszaru, pomagając w ewidencjonowaniu gatunków roślin i zwierząt czy też opiekując się turystami, m.in. w Domu Parku Narodowego. Pomoc w organizowaniu różnych spotkań i wydarzeń oraz w zakresie edukacji ekologicznej w nowo utworzonym Domu Natura 2000 stwarza wiele możliwości odkrycia w sobie zdolności twórczych, komunikacyjnych i wykorzystania ich, a także przedstawiania swoich własnych pomysłów. Zainteresowana młodzież uzyska więcej informacji w Administracji Parku Narodowego Unteres Odertal pod nr. tel. +49 (0) 3332 2677200.

Zainteresowany? Pytania?
Prosimy o przesyłanie aplikacji do Frau Zabel:
Peggy.Zabel@nlpvuo.brandenburg.de
Telefon: +49 (0) 3332 26770

Spójrz!
Park 2, 16303 Schwedt / Oder OT Criewen
Autobus 468 z Angermünde
do Criewen, National Park Center
www.nationalpark-unteres-odertal.eu

Aplikacje przyjmuje Landesjugendring:

Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e. V.
Breite Straße 7a
14467 Potsdam
foej@ljr-brandenburg.de.

Więcej informacji na temat FÖJ znaleźć można na stronie:  www.ljr-brandenburg.de

Więcej informacji na temat BFD:

Ökologischer Bundesfreiwilligendienst
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
Landesverein Brandenburg e.V.

Wichgrafstraße 7-9
D-14482 Potsdam

Tel.: +49 (0)331-201532-23
Fax: +49 (0)331-201532-29
E-Mail: oebfd.brandenburg@ijgd.de

https://www.foej-brandenburg.ijgd.de
service [at]bafza.bund.de