„Przyroda sprawą honoru – parkowi ochotnicy“

Projekt „Ehrensache Natur – Freiwillige in Parks“ stwarza możliwości zaangażowania się w charakterze wolontariusza na rzecz ochrony przyrody. W ramach pracy zespołowej razem z etatowymi pracownikami sprawującymi opiekę nad obszarami chronionymi możemy przyczynić się aktywnie do utrzymania cennych ekosystemów, roślin i zwierząt. Prócz działania na rzecz przyrody chodzi tu też o to, by wspólnie zrobić coś sensownego, by poznać nowych ludzi, bawić się, a także by poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności.

Udział w projekcie wziąć mogą przedstawiciele wszystkich pokoleń – zarówno osoby dysponujące już wiedzą podstawową, jak i nieposiadające jej. To, gdzie będziemy pełnili nasze obowiązki, zależy od zainteresowań oraz umiejętności ochotników: Można pomagać rangerom w realizowaniu ich zadań w obszarze chronionym, np. opiekując się obiektami przeznaczonymi dla zwiedzających lub w zakresie praktycznej ochrony gatunków i biotopów, bądź też podjąć się prac w biurze, w zakresie public relations czy edukacji ekologicznej. Więcej informacji o możliwościach aktywnego uczestniczenia w ramach projektu „Ehrensache Natur – Freiwillige in Parks“ znajdziemy tutaj. Ponadto zamieszczono tu więcej informacji dotyczących programu ogólnoniemieckiego.

www.ehrensache-natur.de

„Zrobić coś sensownego, poznać nowych ludzi, bawić się, poszerzyć wiedzę, rozwinąć umiejętności, współkształtować czynnie środowisko i świat: Jeżeli to coś dla Ciebie, to jesteś we właściwym miejscu – niezależnie od wieku i kwalifikacji. W wielu parkach narodowych, rezerwatach biosfery i parkach przyrodniczych Niemiec, czyli w Narodowych Krajobrazach Przyrodniczych, udzielają się „parkowi ochotnicy“ – w ramach pracy zespołowej z etatowymi pracownikami sprawującymi opiekę nad obszarami chronionymi, dążąc do wspólnego celu, jakim jest zachowanie cennych ekosystemów, roślin i zwierząt.”

Więcej informacji na stronie: www.ehrensache-natur.de
12. June 2018

Objazd na trasie rowerowej Odra Nysa na odcinku Friedrichsthal-Gartz nad Odrą

Prosimy o zapoznanie się z aktualną trasą objazdową na odcinku Friedrichsthal-Gartz nad Odrą. Z powodu prac przy wałach przeciwpowodziowych na tym odcinku drogi rowerowej Odra-Nysa wyznaczono […]