„Przyroda sprawą honoru – parkowi ochotnicy“

Projekt „Ehrensache Natur – Freiwillige in Parks“ stwarza możliwości zaangażowania się w charakterze wolontariusza na rzecz ochrony przyrody. W ramach pracy zespołowej razem z etatowymi pracownikami sprawującymi opiekę nad obszarami chronionymi możemy przyczynić się aktywnie do utrzymania cennych ekosystemów, roślin i zwierząt. Prócz działania na rzecz przyrody chodzi tu też o to, by wspólnie zrobić coś sensownego, by poznać nowych ludzi, bawić się, a także by poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności.

Udział w projekcie wziąć mogą przedstawiciele wszystkich pokoleń – zarówno osoby dysponujące już wiedzą podstawową, jak i nieposiadające jej. To, gdzie będziemy pełnili nasze obowiązki, zależy od zainteresowań oraz umiejętności ochotników: Można pomagać rangerom w realizowaniu ich zadań w obszarze chronionym, np. opiekując się obiektami przeznaczonymi dla zwiedzających lub w zakresie praktycznej ochrony gatunków i biotopów, bądź też podjąć się prac w biurze, w zakresie public relations czy edukacji ekologicznej. Więcej informacji o możliwościach aktywnego uczestniczenia w ramach projektu „Ehrensache Natur – Freiwillige in Parks“ znajdziemy tutaj. Ponadto zamieszczono tu więcej informacji dotyczących programu ogólnoniemieckiego.

www.ehrensache-natur.de

„Zrobić coś sensownego, poznać nowych ludzi, bawić się, poszerzyć wiedzę, rozwinąć umiejętności, współkształtować czynnie środowisko i świat: Jeżeli to coś dla Ciebie, to jesteś we właściwym miejscu – niezależnie od wieku i kwalifikacji. W wielu parkach narodowych, rezerwatach biosfery i parkach przyrodniczych Niemiec, czyli w Narodowych Krajobrazach Przyrodniczych, udzielają się „parkowi ochotnicy“ – w ramach pracy zespołowej z etatowymi pracownikami sprawującymi opiekę nad obszarami chronionymi, dążąc do wspólnego celu, jakim jest zachowanie cennych ekosystemów, roślin i zwierząt.”

Więcej informacji na stronie: www.ehrensache-natur.de
12. June 2018

Objazd na trasie rowerowej Odra Nysa na odcinku Friedrichsthal-Gartz nad Odrą

Prosimy o zapoznanie się z aktualną trasą objazdową na odcinku Friedrichsthal-Gartz nad Odrą. Z powodu prac przy wałach przeciwpowodziowych na tym odcinku drogi rowerowej Odra-Nysa wyznaczono […]
6. October 2017
Foto: www.individuelle-fotoreisen.de

Zakwaterowanie i gastronomia

Zakwaterowanie i gastronomia     Zdjęcie: www.individuelle-fotoreisen.de     Jesteśmy ambasadorami idei parku narodowego, oferujemy usługi jakościowe z wyjątkowym serwisem, działamy w sposób przyjazny dla środowiska […]
X

Zur optimalen Nutzererfahrung nutzen wir auf unserer Website Cookies von Erstanbietern als auch von Drittanbietern zu Statistikzwecken, um Ihnen beste Erlebnisse online anbieten zu können. mehr Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close