Wieże obserwacyjne pozwalają doświadczyć przyrody w sposób niezakłócony

Od lat 90. XX w. dwie wieże obserwacyjne oraz szałas obserwacyjny pozwalają przyglądać się spokojnie światu ptaków Doliny Dolnej Odry.

Już w latach 90. XX w. Park Narodowy Unteres Odertal przystąpił do tworzenia infrastruktury turystycznej obszaru chronionego. Powstały wówczas dwie wieże obserwacyjne oraz szałas obserwacyjny mające umożliwić turystom zwiedzającym północną część parku narodowego prowadzenie spokojnych obserwacji z podwyższonego punktu terenu.

Inne Wieża

Wieża nad jeziorem Wrechsee

Kolejną wieżę postawiono przy wale nad Odrą w pobliżu ramienia bocznego Odry Wschodniej – Schwedter Querfahrt – nad jeziorem Wrechsee. Z wieży oraz ze znajdującego się nieopodal wzniesienia turyści mogą obserwować kolonię rybitw czarnych uznawaną za największą kolonię tego ptaka na terenie Brandenburgii. Rybitwy czarne występują wyjątkowo rzadko i uchodzą w Europie Zachodniej za gatunek ptaków zagrożony wymarciem. W Parku Narodowym Unteres Odertal rybitwa czarna znajduje jeszcze odpowiednie miejsca do odbywania lęgów. Aby utrzymać jej populację, ekolodzy działający w ramach wolontariatu już w latach 80. XX w. zaczęli rozmieszczać sztuczne budki mające pomóc ptakom w zakładaniu gniazd. W 2003 roku Związek na rzecz Ochrony Przyrody Niemiec (NABU), Związek Regionalny w Schwedt, uruchomił drugi program pomocowy. W okresie jego realizacji liczba par lęgowych wzrosła z 43 do 127. W 2013 roku ornitolodzy doliczyli się tu 195 par lęgowych. W całych Niemczech odnotowuje się obecnie ok. 900 par lęgowych.

Inne Wieża

Szałas obserwacyjny „Seeschwalbe“

Szałas obserwacyjny „Seeschwalbe“ („Rybitwa“) znajduje się ok. 1,5 km na południe od mostu Gatower Brücke w obrębie wału zimowego nad drogą wodną Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße. Pozwala on na prowadzenie obserwacji przyrody i ptaków na terenie Polderu 10. Kiedy stawiano go w 2006 roku, polder był jeszcze latem suchy i prowadzono na nim działalność rolniczą. Dziś obszar na południe od miasta Schwedt jest już strefą dzikiej przyrody, woda Odry może wpływać i wypływać stąd bez przeszkód. W razie występowania wielkiej wody turyści mogą cieszyć się tu wyjątkowo pięknym widokiem na zalany krajobraz polderowy. W dodatku obszar dzikiej przyrody zamienia się też w regularnych odstępach czasu w lęgowisko rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków, takich jak rybitwa białoskrzydła, białowąsa i czarna. Przez cały rok można obserwować tu różne gatunki kaczek i chruścieli.

Szałas obserwacyjny jest bezbarierowy i dostępny również dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Szczególną atrakcję stanowi luneta teleskopowa.