Dyrektor Parku Narodowego

Pan Dirk Treichel
Telefon: +49 (0) 3332 2677209
Napisz wiadomość

Zastępca dyrektora parku narodowego, rozwój obszarów/wody

Pan Dr. Michael Tautenhahn
Telefon: +49 (0) 3332 2677207
Napisz wiadomość


Administracja ogólna

Pani Peggy Zabel
Telefon: +49 (0) 3332 26770
Napisz wiadomość

Zarządzanie powierzchniami / Renaturyzacja wód

Pan Michael Voigt
Telefon: +49 (0) 3332 2677203
Napisz wiadomość


Dobrowolny rok ekologiczny

Pan Tobias Müske
Telefon: +49 (0) 3332 2677205
Napisz wiadomość

Dobrowolny rok ekologiczny

Pani Jasmin Götting
Telefon: +49 (0) 3332 2677205
Napisz wiadomość

Dobrowolny rok ekologiczny

Pani Kristin Schwalm
Telefon: +49 (0) 3332 2677205
Napisz wiadomość


Public relations / Edukacja ekologiczna / Centra Informacji (BIZ)

Pan dr Hans-Jörg Wilke
Telefon: +49 (0) 3332 2677253
Napisz wiadomość

Budżet / Finanse

Pani Tina Wendt
Telefon: +49 (0) 3332 2677254
Napisz wiadomość


System Informacji Geograficznej (GIS) / Prawo pierwokupu / Rozwój obszarów

Pan Jörg Brodersen
Telefon: +49 (0) 3332 2677204
Napisz wiadomość

Obszary NATURA 2000 / Ochrona gatunków / Regulowanie dzikich populacji

Pan Tim Bornholdt
Telefon: +49 (0) 3332 2677256
Napisz wiadomość


Koordynacja spotkań i wydarzeń / Zwiedzanie z przewodnikiem

Pan Uwe Gründel
Telefon: +49 (0) 3332 2677201
Napisz wiadomość

Rozwój obszarów / Kwestie prawne

Pan Michael Schmidt
Telefon: +49 (0) 3332 2677255
Napisz wiadomość


Kontraktowa ochrona przyrody / Zarządzanie użytkami zielonymi i murawami kserotermicznymi

Pani Nanett Nahs
Telefon: +49 (0) 3332 2677206
lub +49 (0) 3334 662722
Napisz wiadomość

Polsko-Niemiecka Współpraca, Dobrowolny Rok Ekologiczny (FÖJ) /
Praktykanci, Program INTERREG

Pani Heike Flemming
Telefon: +49 (0) 3332 2677200
Napisz wiadomośćBiuro projektowe Projekt INTERREG VA

Pani Franziska Krüger
Telefon: +49 (0) 3332 2677252
Napisz wiadomość

BNE/ asystent menedżera

Pani Nele Richter-Harder
Telefon: +49 (0) 3332 2677202
Napisz wiadomość


Turystyka / rozwój regionalny

Pan Ulf Zimmermann
Telefon: +49 (0) 3332 2677213
Napisz wiadomość


Kierownik Straży Ochrony Przyrody (Naturwacht) Parku Narodowego

Pan E. Wendt
Telefon: +49 (0) 3332 2677210
Napisz wiadomość

Straż Ochrony Przyrody (Naturwacht)

www.naturwacht.de
Telefon: +49 (0) 3332 516406 lub
+49 (0) 3332 2677210
unteresodertal@naturwacht.de

Placówka w ratuszu w Gartz nad Odrą:
Telefon: +49 (0) 33332/87 87 22
Telefax: +49 (0) 33332 87 85 33

X