Dyrektor parku narodowego

Dirk Treichel
telefon: +49 (0) 3332 2677-29
e-mail

Pomoc w zarządzaniu

Anja Gombert
telefon: +49 (0) 3332 2677-59
e-mail

Jednostka pracownicza | Budżet, Personel, Sprawy prawne & Kwestie zasadnicze

Budżet & Pojazdy

Tina Wendt
telefon: +49 (0) 3332 2677-54
e-mail

Sekretariat & Personel

Peggy Zabel
telefon: +49 (0) 3332 2677-25
telefon: +49 (0) 3332 2677-0
e-mail

Nagroda

Yvonne Lehmann
telefon: +49 (0) 3332 2677-14
e-mail

Sprawy prawne & Kwestie zasadnicze

Michael Schmidt
telefon: +49 (0) 3332 2677-55
e-mail

Zespół Ochrona przyrody, Zarządzanie, Nieruchomości & Badania

Lider zespołu

Dr. Michael Tautenhahn
telefon: +49 (0) 3332 2677-27
e-mail

Renaturacja reżimu wodnego

Michael Voigt
telefon: +49 (0) 3332 2677-23
e-mail

NATURA 2000, Zarządzanie dzikimi zwierzętami

Tim Bornholdt
telefon: +49 (0) 3332 2677-56
e-mail

Badania & Monitorowanie

Dr. Jana Chmieleski
telefon: +49 (0) 3332 2677-12
e-mail

Usługa informacji geograficznej, Kartografia

Jörg Brodersen
telefon: +49 (0) 3332 2677-24
e-mail

Dynamiczne zarządzanie użytkami zielonymi, Dzierżawa

Nanett Nahs
telefon: +49 (0) 3332 2677-26
e-mail

Zarządzanie nieruchomościami

N.N.

Dobrowolny Rok Ekologiczny

Paula Schroeder
telefon: +49 (0) 3332 2677-50
e-mail

Zespół Tourism, Rozwój regionalny, Współpraca polsko-niemiecka, Komunikacja i edukacja

Lider zespołu

Volker Otto Tubandt
telefon: +49 (0) 3332 2677-13
e-mail

Prasa i public relations

Bianca Berlin
telefon: +49 (0) 3332 2677-53
e-mail

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Nele Richter-Harder
telefon: +49 (0) 3332 2677-20
e-mail

Turystyka, poradnictwo dla odwiedzających i infrastruktura turystyczna

Florian Bloch
telefon: +49 (0) 3332 2677-22
e-mail

Współpraca międzynarodowa, projekty finansowane przez strony trzecie

Franziska Krüger
telefon: +49 (0) 3332 2677-52
e-mail

Wolontariat federalny (BFD)

N.N.

Obserwacja przyrody

lider

Edgar Wendt
telefon: +49 (0) 3332 2677 21
e-mail

 

Stand 13.12.2022