Dyrektor Parku Narodowego

Pan Dirk Treichel
Telefon: +49 (0) 3332 2677209
Napisz wiadomość

Zastępca dyrektora parku narodowego, rozwój obszarów/wody

Pan Dr. Michael Tautenhahn
Telefon: +49 (0) 3332 2677207
Napisz wiadomość


Administracja ogólna

Pani Peggy Zabel
Telefon: +49 (0) 3332 26770
Napisz wiadomość

Zarządzanie powierzchniami / Renaturyzacja wód

Pan Michael Voigt
Telefon: +49 (0) 3332 2677203
Napisz wiadomość


Dobrowolny rok ekologiczny

Pan Tobias Müske
Telefon: +49 (0) 3332 2677205
Napisz wiadomość


Public relations / Edukacja ekologiczna / Centra Informacji (BIZ)

Pan dr Hans-Jörg Wilke
Telefon: +49 (0) 3332 2677253
Napisz wiadomość

Budżet / Finanse

Pani Tina Wendt
Telefon: +49 (0) 3332 2677254
Napisz wiadomość


System Informacji Geograficznej (GIS) / Prawo pierwokupu / Rozwój obszarów

Pan Jörg Brodersen
Telefon: +49 (0) 3332 2677204
Napisz wiadomość

Obszary NATURA 2000 / Ochrona gatunków / Regulowanie dzikich populacji

Pan Tim Bornholdt
Telefon: +49 (0) 3332 2677256
Napisz wiadomość


Koordynacja spotkań i wydarzeń / Zwiedzanie z przewodnikiem

Pan Uwe Gründel
Telefon: +49 (0) 3332 2677201
Napisz wiadomość

Rozwój obszarów / Kwestie prawne

Pan Michael Schmidt
Telefon: +49 (0) 3332 2677255
Napisz wiadomość


Kontraktowa ochrona przyrody / Zarządzanie użytkami zielonymi i murawami kserotermicznymi

Pani Nanett Nahs
Telefon: +49 (0) 3332 2677206
lub +49 (0) 3334 662722
Napisz wiadomość

Polsko-Niemiecka Współpraca, Dobrowolny Rok Ekologiczny (FÖJ) /
Praktykanci, Program INTERREG

Pani Heike Flemming
Telefon: +49 (0) 3332 2677200
Napisz wiadomośćBiuro projektowe Projekt INTERREG VA

Pani Franziska Krüger
Telefon: +49 (0) 3332 2677252
Napisz wiadomość

BNE/ asystent menedżera

Pani Nele Richter-Harder
Telefon: +49 (0) 3332 2677202
Napisz wiadomość


Turystyka / rozwój regionalny

Pan Ulf Zimmermann
Telefon: +49 (0) 3332 2677213
Napisz wiadomość


Kierownik Straży Ochrony Przyrody (Naturwacht) Parku Narodowego

Pan E. Wendt
Telefon: +49 (0) 3332 2677210
Napisz wiadomość

Straż Ochrony Przyrody (Naturwacht)

www.naturwacht.de
Telefon: +49 (0) 3332 516406 lub
+49 (0) 3332 2677210
unteresodertal@naturwacht.de

Placówka w ratuszu w Gartz nad Odrą:
Telefon: +49 (0) 33332/87 87 22
Telefax: +49 (0) 33332 87 85 33

X

Zur optimalen Nutzererfahrung nutzen wir auf unserer Website Cookies von Erstanbietern als auch von Drittanbietern zu Statistikzwecken, um Ihnen beste Erlebnisse online anbieten zu können. mehr Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close