Podstawy prawne

Ustawa o Parku Narodowym Unteres Odertal (NatPUOG) z dnia 09 listopada 2006 roku reguluje kwestie rozgraniczenia, celu ochrony oraz różnych stref chronionych parku narodowego. Ponadto w §§ 7 i 8 określono obowiązujące nakazy i zakazy. §§ 10 – 15 zawierają z kolei regulacje dotyczące najważniejszych rodzajów użytkowania ziemi, takich jak turystyka i rekreacja, rolnictwo i gospodarka leśna, regulowanie populacji dzikich zwierząt, rybołówstwo, ochrona przeciwpowodziowa i gospodarka wodna. Całą Ustawę o Parku Narodowym Unteres Odertal znaleźć można tu www.bravors.brandenburg.de