Podstawy prawne

Ustawa o Parku Narodowym Unteres Odertal (NatPUOG) z dnia 09 listopada 2006 roku reguluje kwestie rozgraniczenia, celu ochrony oraz różnych stref chronionych parku narodowego. Ponadto w §§ 7 i 8 określono obowiązujące nakazy i zakazy. §§ 10 – 15 zawierają z kolei regulacje dotyczące najważniejszych rodzajów użytkowania ziemi, takich jak turystyka i rekreacja, rolnictwo i gospodarka leśna, regulowanie populacji dzikich zwierząt, rybołówstwo, ochrona przeciwpowodziowa i gospodarka wodna. Całą Ustawę o Parku Narodowym Unteres Odertal znaleźć można tu www.bravors.brandenburg.de
X

Zur optimalen Nutzererfahrung nutzen wir auf unserer Website Cookies von Erstanbietern als auch von Drittanbietern zu Statistikzwecken, um Ihnen beste Erlebnisse online anbieten zu können. mehr Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close