Informacje o wędkarzach 2023

Download-Informationsmaterial

Der Textinhalt dieser Seite zum Download für Ihre Unterlagen zum Merkblatt für die Angelfischerei 2023. Die folgenden PDF- Dokumente öffnen sich bei „Klick“ in einem neuen Fenster oder Tab.

Merkblatt für die Angelfischerei 2023:

Merkblatt Angler 2023

Fangkarte zum Merkblatt für die Angelfischerei 2023:

Fangkarte Angler 2023

Kartenmaterial für den Nationalpark:

In Ihrem PDF-Reader können Sie diese Dateien stufenlos Zoomen.

Karten zum Anglermerkblatt 2023

Drodzy wędkarze

Zamierzają Państwo realizować swoje relaksujące hobby na terenie Parku Narodowego Unteres Odertal, jednego z najcenniejszych obszarów krajobrazowych w Niemczech. W celu ochrony tego unikalnego krajobrazu konieczne są pewne ograniczenia wynikające z prawa o ochronie przyrody – prosimy o wyrozumiałość. Chcielibyśmy je Państwu poniżej przybliżyć. W parku narodowym obowiązują zapisy Ustawy o Parku Narodowym Unteres Odertal z dnia 09.11.2006 roku oraz Rozporządzenia ws. Uregulowania kwestii rybołówstwa na terenie Parku Narodowego Unteres Odertal z dnia 21.02.2007 roku. Służą one ochronie unikalnej przyrody i mają pierwszeństwo przed regulacjami prawnymi dotyczącymi rybołówstwa oraz regulacjami prywatnoprawnymi, które też tutaj poza tym nadal obowiązują.

1. Zabrania się w szczególności

 • niszczenia lub uszkadzania drzew, zarośli, zagajników, brzegów akwenów, szuwarów lub terenów podmokłych porośniętych turzycą,
 • odcinania, zrywania, wyrywania lub odrywania, wykopywania, uszkadzania lub niszczenia dziko żyjących roślin, ich części bądź też form ich rozwoju,
 • porzucania zwierząt lub nanoszenia roślin,
 • tropienia, niepokojenia, łapania, ranienia, zabijania dziko żyjących zwierząt z wyjątkiem przeznaczonych do łowienia ryb bądź pobierania, uszkadzania lub niszczenia form ich rozwoju, a także miejsc przyrody, w których one się gnieżdżą, odbywają lęgi, bytują lub szukają schronienia,
 • poruszania się pojazdami mechanicznymi wszelkiego rodzaju lub przyczepami turystycznymi mieszkalnymi oraz parkowania ich poza ulicami, drogami przeznaczonymi do ruchu publicznego albo poza oznakowanymi parkingami i miejscami do odpoczynku,
 • korzystania na jeziorze Welsensee lub na wodach polderowych z pojazdów wodnych lub innych ciał pływających wszelkiego rodzaju (np. bellyboat),
 • opuszczania ulic lub dróg z wyjątkiem dojścia do wędkarskich akwenów, przy czym dojście do wędkarskich akwenów musi nastąpić istniejącymi ścieżkami; tam, gdzie nie ma ścieżek lub dróg, należy skorzystać z najkrótszego połączenia między drogą a akwenem; szuwary wolno przemierzać jednak tylko ścieżkami i drogami,
 • rozbijania namiotów lub stawiania innych urządzeń ochronnych (nie obejmuje to parasoli wędkarskich o średnicy (mierzonej po łuku) do 3 m, z prostą bazą do wbijania w grunt, bez narzutki), nocowania, robienia ognisk albo zakłócania ciszy przyrody hałasem,
 • spuszczania psów ze smyczy,
 • karmienia dziko żyjących zwierząt (nie obejmuje to zanęcania mieszanką przynęty do 2 litrów, na federalnych drogach wodnych do 5 litrów, na wędkarza, na dzień),
 • składowania lub nanoszenia odpadów lub też pozbywania się ich w jakikolwiek inny sposób.

2. Zwiedzający park narodowy muszą nastawić się na pewne niebezpieczeństwa, mogące wynikać z realizowanego celu, jakim jest ochrona parku narodowego (np. spadające gałęzie, walące się drzewa, podkopane brzegi). Na teren parku narodowego wchodzi się zatem na własne ryzyko.

3. Na wodach oraz z brzegów w strefach ochronnych I a oraz I b wędkarstwo jest generalnie zabronione. Strefy zakazu łowienia ryb na wędkę oraz wyjątki od generalnego zakazu przedstawiono na mapach.

4. W okresie od 1 marca do 30 czerwca łowienie na wędkę na wodach polderowych jest generalnie zabronione (wiosenny zakaz wędkowania). Wyjątki od tego zakazu przedstawiono na mapach.

5. Przekraczanie obszaru zalewowego położonego przed wałem Odry na wysokości polderu Lunow-Stolpe-Polder od km rzeki 669,1 do 678,7 dozwolone jest tylko na zaznaczonych na mapie drogach.

6. W promieniu 50 m wokół żeremi wędkowanie jest zabronione. Obszar ten wolno przemierzać (jeżeli nie da się go obejść) jedynie pod warunkiem zachowania należytej ostrożności i jak największego odstępu od żeremi. Znane obecnie żeremie nad wędkarskimi akwenami zaznaczono na mapie. Administracja parku narodowego informuje o aktualizacjach we właściwy sposób, krótkoterminowo, z niewielkim wyprzedzeniem.

7. W promieniu 300 m wokół stanowisk gniazdowych określonych gatunków ptaków wędkowanie jest zabronione w niektórych porach roku w zależności od gatunku ptaków. Chodzi tu konkretnie o następujące gatunki ptaków:

 • orzeł bielik 1.1. do 30.6. (mapa: H1)
 • orzeł, sokół wędrowny, circus, sowa błotna, bocian czarny, czapla, kormoran, puchacz 1.2. do 30.6. (mapa: H2)
 • żuraw 1.2. do 31.5. (mapa: H3)

Obszary te wolno przemierzać (jeżeli nie da się ich obejść) tylko pod warunkiem zachowania należytej ostrożność i jak największego odstępu od gniazda. Znane obecnie stanowiska gniazdowe w pobliżu wędkarskich akwenów zaznaczono na mapie. Administracja parku narodowego informuje o aktualizacjach we właściwy sposób, krótkoterminowo, z niewielkim wyprzedzeniem.

8. W obszarze kolonii rybitw w okresie od 1.5. do 31.7. wędkowanie jest zabronione. Znane obecnie stanowiska kolonii rybitw zaznaczono wraz z przynależnymi strefami objętymi zakazem na mapie. W zależności od zasiedlenia, poszerzenia się kolonii i przebiegu lęgu Administracja Parku Narodowego zmieni, unieważni lub też wytyczy na nowo strefy obowiązywania zakazu oraz dostosuje odpowiednie okresy zakazu wędkowania i ogłosi je bezpośrednio na miejscu.

9. Na terenie wszystkich polderów istnieje zakaz uprawiania wędkarstwa w nocy (tj. godzinę po zachodzie słońca do godziny przed wschodem słońca).

10. Prosimy o staranne i kompletne prowadzenie przepisowej listy dokumentującej połów ryb, którą otrzymuje się wraz z mapą wędkarską. Prosimy oddać ją w terminie Administracji Parku Narodowego.

11. Prosimy zwrócić uwagę na wydany przez zarząd miejski miasta Schwedt nd Odrą zakaz wchodzenia (ogólne rozporządzenie z dnia 11.9.2014 roku) na obszar ramienia bocznego Odry Wschodniej – Schwedter Querfahrt – w związku z występującym tam skażeniem terenu amunicją (patrz mapa 3/6).

Zalecamy Państwu zapoznać się z dokładną i aktualną sytuacją prawną na terenie Parku Narodowym przed udaniem się na wędkowanie. Wgląd w mapy odnoszące się do niniejszego informatora można uzyskać – w lepszej rozdzielczości (możliwość zoomowania) – na stronie www.nationalpark-unteres-odertal.eu, zaś w leżące u podstaw przepisy prawne – na stronie www.landesrecht.brandenburg.de w Internecie bądź też w godzinach urzędowych w Administracji Parku Narodowego. Szczegółowych i aktualnych informacji udziela Administracja Parku Narodowego w Schwedt, OT Criewen, Park 2, Tel.: 03332 2677-0 (w godzinach urzędowych) lub 03332 2677-244 (Centrum Informacji w weekendy).

Cieszylibyśmy się, gdyby powiadomili nas Państwo o szczególnych obserwacjach poczynionych na łonie natury, np. o nieznanych jeszcze żeremiach, stanowiskach gniazdowych i koloniach rybitw. W ten sposób mogliby Państwo wnieść cenny wkład w ochronę przyrody parku narodowego.

Życzymy Państwu miłych przeżyć podczas wędkowania na łonie przyrody – w harmonii z naturą, w jedynym w Niemczech parku narodowym doliny rzecznej.

Administracja Parku Narodowego