Szlakiem „Widoki na łęgi“ przez las źródliskowy do rozległego krajobrazu łęgowego

Szlak „Weg der Auenblicke“ pozwala doświadczyć lasów źródiskowych oraz krajobrazu łęgowego w południowej części doliny Odry.

Dziesięciokilometrowy szlak widoków łęgowych „Weg der Auenblicke“ prowadzi z Criewen na południe przez las źródliskowy, przez Densenberge, do Stützkow, przecina drogę wodną Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße i biegnie wzdłuż doliny rzecznej z powrotem do Criewen. Do najbardziej uroczych etapów tego szlaku zalicza się szlak źródliskowy „Quellerlebnispfad”, który wiedzie wzdłuż opadającej moreny dennej do łęgów dolinnych po 135-metrowej kładce z bali przez las olchowy i który obejmuje krajobraz źródłowy na południe od Criewen. Szlak ten kusi też tym, że pozostawiono go w stanie naturalnym. Ciągnie się skrajem Densenberge wzdłuż powalonych drzew przez las zboczowy łęgów nad Odrą. Cały las pozostawiony jest tu sam sobie. Turyści mogą zetknąć się tutaj z prawdziwym pierwotnym krajobrazem leśnym.

Szlak „Weg der Auenblicke“ wyróżnia się tym, że rodzaje krajobrazów i biotopów zmieniają się tu gwałtownie. Wije się jako idylliczna ścieżka między lasem na pagórkach morenowych a drogą wodną Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße, na które otwierają się raz po raz widoki przez drzewa. Na końcu lasu leży przed wędrowcem okazała góra porośnięta florą muraw kserotermicznych. Krajobraz kserotermiczny imponuje swoją różnorodnością gatunków. Zobaczyć można tu bardzo rzadkie rośliny, do których zalicza się storczyk kukawka, dzwonek syberyjski oraz szałwia łąkowa. Jeżeli dobrze się wsłuchamy, będziemy mogli przy odrobinie szczęścia usłyszeć od kwietnia nawoływanie dudka. Murawy kserotermiczne są dla niego idealnym siedliskiem przyrodniczym, podobnie jak i dla innych gatunków ptaków, takich jakie skowronek borowy czy gąsiorek.

Szlak mija z lewej strony krajobraz pagórkowy i biegnie między zboczami odrzańskimi i lasem do Stützkow. Tu przy wieży widokowej Stützkow czeka na wędrowców prawdziwy widok na łęgi. 167 stopni prowadzi na zbocze nad Odrą, skąd roztacza się wspaniała panorama krajobrazu łęgowego. Na planie pierwszym ogranicza go droga wodna Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße, w oddali kończy się natomiast srebrzyście lśniącą wstęgą Odry oraz leżącymi za nią łańcuchami pagórków po polskiej stronie doliny Odry.

Droga powrotna wiedzie poniżej pasm wzniesień wzdłuż drogi wodnej Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße do Criewen do punktu wyjścia wędrówki. Można tu doświadczyć krajobrazu polderowego z bliska. Zimą, kiedy poldery są zalane, krajobraz wodny rozciąga się aż po horyzont. Jesienią i wiosną turyści mogą zobaczyć tu setki gęsi białoczelnych i zbożowych, warzęch, cyraneczek, świstunów i czernic. Łabędzie krzykliwe wykorzystują park narodowy jako swoje zimowisko. Zimuje tu co roku od 500 do 1.000 osobników. Swoją nazwę ptaki te zawdzięczają wydawanym przez siebie odgłosom przypominającym bicie dzwona. Od znanego łabędzia niemego rozróżnić można je dzięki żółto-czarnemu ubarwieniu dzioba.

Alternatywnie do odcinka wzdłuż drogi wodnej Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße można wybrać drogę powrotną bezpośrednio przez poldery do Odry i z powrotem do Criewen. Odcinek o długości ok. 1 km prowadzi przez jaz Saatener Wehr obok wieży obserwacyjnej Stützkow. Poruszać można się po nim jednak tylko latem. Od jesieni do wiosny drogi są częściowo zalane. Również w razie utrzymujących się opadów łąki mogą zostać zalane. Dlatego też przed rozpoczęciem wędrówki należy upewnić się u rangerów w Centrum Parku Narodowego, czy drogi są wolne.

Criewen, w którym rozpoczyna i kończy się tę wędrówkę, ma szereg atrakcji do zaoferowania. Tutejszy Park Lennégo należy do najpiękniejszych zespołów parkowych w regionie Uckermark. Jest tu też Dom Parku Narodowego, w którym mieści się stała wystawa poświęcona Dolinie Dolnej Odry. Po odbyciu wędrówki można wstąpić do gospody „Zur Linde“ lub lodziarni „Anitas Eisstube“, by mile zakończyć tam dzień pełen wrażeń.