Na ścieżce po balach do źródła na zboczu

Ścieżka źródłowa „Quellerlebnispfad”, zdjęcie: B. Schubert

Na zapewniającej moc wrażeń ścieżce „Quellerlebnispfad” podążamy prosto do podmokłego obszaru źródliskowego na zboczu. Jeżeli dopisze nam szczęście, zobaczymy wypławka alpejskiego. Gatunek ten występuje tu od czasów ostatniej epoki lodowcowej.

Ścieżka „Quellerlebnispfad” wiedzie na odcinku o długości 135 m po drewnianych balach przez sam środek podmokłego obszaru źródliskowego na zboczu. Prowadzi prosto do położonego tam źródła warstwowego z przylegającym zboczowym lasem łęgowym i trzęsawiskiem źródliskowym. Zaprasza turystów nie tylko do oglądania typowych roślin bagiennych rosnących wzdłuż ścieżki, takich jak knieć błotna z jej mocnymi żółtymi kwiatami czy też jesiony, olchy i wiązy szypułkowe. Zachęca ich też do odkrywania przyrody, wysyłając choćby na poszukiwanie reliktu z czasów epoki lodowcowej – wypławka alpejskiego. Przy niewielkim źródełku wypływającym tu ze zbocza możemy pobrać sitem osad z trzęsawiska źródliskowego i przyglądnąć mu się bliżej pod lupą. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy wypławka alpejskiego, zwierzę z gatunku płazińców, którego przedstawiciele żyją tu od czasów ostatniej epoki lodowcowej. Wypławek alpejski dorasta do 1,5 cm długości i żywi się głównie kiełżem zdrojowym.

Wędrując ścieżką „Quellerlebnispfad” możemy dowiedzieć się jeszcze wielu innych rzeczy o epoce lodowcowej, która ukształtowała ten krajobraz leśny na południe od miejscowości Criewen. Na tablicach informacyjnych podano wiele ciekawostek o specyfice tego lasu źródliskowego rosnącego na obrzeżach obszaru Densenberge. Ponad 15 tys. lat temu znajdował się tu skraj lodowca. Przesuwając się do przodu, a potem cofając, ściskał on krajobraz, doprowadzając dosłownie do jego spiętrzenia. W ten sposób powstały typowe dla regionu Uckermark łańcuchy pagórków, zapewniające dzięki swoim różnym siedliskom przyrodniczym warunki do życia wielu gatunkom zwierząt i roślin. Podmokłe biotopy przeplatają się tu z suchymi wyższymi partiami terenu. Najwyższy wierzchołek Densenberge sięga 30 m n.p.m. Las należy do obszarów dzikiej przyrody w Parku Narodowym Unteres Odertal.

Ścieżka „Quellerlebnispfad” wchodzi w skład sieci szlaków turystycznych biegnących z Criewen na południe i obejmujących zarówno Densenberge, jak również krajobraz łęgowy Polderów A i B. Siedmiokilometrowy szlak „Wilder Waldweg“ (Dzika leśna droga) wiedzie przez las źródliskowy, okrąża Densenberge i prowadzi z powrotem do Criewen. Do ścieżki „Quellerlebnispfad” dotrzeć można także szlakiem „Weg der Auenblicke“ (Droga widoków na łęgi). Wiedzie on również do obszaru Densenberge, potem przecina jednak drogę wodną Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße i prowadzi skrajem łęgów odrzańskich z powrotem do Criewen.

W Criewen, w którym to trasy tych wycieczek pieszych rozpoczynają się i kończą, wędrowcy mogą zwiedzić park Lennégo, jeden z najpiękniejszych założeń parkowych regionu Uckermark. Znajduje się tu też Dom Parku Narodowego ze stałą wystawą poświęconą Parkowi Narodowemu Unteres Odertal. Turyści mogą tu m.in. na podstawie makiety polderu dowiedzieć się, na czym polega ochrona przeciwpowodziowa w Dolinie Dolnej Odry. Ponad 100 lat temu, wzorem Holandii, obwałowano tu olbrzymie tereny polderami, na których rzeka może się w razie powodzi spokojnie rozlać. W dużym akwarium możemy z kolei poznać podwodny świat dolnego biegu Odry.