INTERREG IV A

Projekt „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry” powstał w trakcie długoletniej współpracy polskich i niemieckich obszarów chronionych w Dolinie Dolnej Odry.

Celem projektu jest harmonizacja polskich i niemieckich działań na rzecz ochrony przyrody w krajobrazie doliny rzecznej oraz realizacja nowoczesnych i zintegrowanych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Stanowi on nową jakość w zakresie transgranicznej współpracy: Po raz pierwszy w ramach wspólnego projektu pomocowego po stronie niemieckiej i polskiej w Dolinie Dolnej Odry dochodzi do konkretnej realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody, turystyki przyrodniczej, edukacji ekologicznej i rozwoju regionalnego. Ten jedyny w swoim rodzaju projekt ma szczególne znaczenie dla polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie ochrony przyrody. Chodzi tu o opracowanie wzorcowych rozwiązań dla regionu, które będą służyły też międzynarodowej ochronie przyrody. Dzięki temu region nasz zyskuje na znaczeniu zarówno w skali narodowej, jak i międzynarodowej. Tym samym projekt tworzy też warunki ramowe dla trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego – poprzez aktywizację potencjałów turystyki przyrodniczej.

Partnerami są Park Narodowy Dolina Dolnej Odry oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Obszar, w którym projekt jest realizowany, obejmuje Park Narodowy Unteres Odertal (pokrywa się z powierzchnią obszarów NATURA 2000) po stronie niemieckiej oraz trzy obszary NATURA 2000 po stronie polskiej. Te ostatnie leżą przeważnie na terenie parków krajobrazowych – Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry oraz Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Koszty projektu opiewały na kwotę ok. 3,5 mln euro. W 85 proc. pokryte zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki projektowe zainwestowano w okresie od lipca 2011 roku do listopada 2014 roku na rzecz unikalnej Doliny Dolnej Odry po niemieckiej i polskiej stronie Odry.

Główne elementy projektu przedstawiono na następujących stronach:

  • Harmonizacja zarządzania obszarami NATURA 2000
  • Edukacja i turystyka związana z obszarami NATURA 2000
  • Public relations w zakresie obszarów NATURA 2000