INTERREG IV A

Projekt „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry” powstał w trakcie długoletniej współpracy polskich i niemieckich obszarów chronionych w Dolinie Dolnej Odry.

Celem projektu jest harmonizacja polskich i niemieckich działań na rzecz ochrony przyrody w krajobrazie doliny rzecznej oraz realizacja nowoczesnych i zintegrowanych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Stanowi on nową jakość w zakresie transgranicznej współpracy: Po raz pierwszy w ramach wspólnego projektu pomocowego po stronie niemieckiej i polskiej w Dolinie Dolnej Odry dochodzi do konkretnej realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody, turystyki przyrodniczej, edukacji ekologicznej i rozwoju regionalnego. Ten jedyny w swoim rodzaju projekt ma szczególne znaczenie dla polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie ochrony przyrody. Chodzi tu o opracowanie wzorcowych rozwiązań dla regionu, które będą służyły też międzynarodowej ochronie przyrody. Dzięki temu region nasz zyskuje na znaczeniu zarówno w skali narodowej, jak i międzynarodowej. Tym samym projekt tworzy też warunki ramowe dla trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego – poprzez aktywizację potencjałów turystyki przyrodniczej.

Partnerami są Park Narodowy Dolina Dolnej Odry oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Obszar, w którym projekt jest realizowany, obejmuje Park Narodowy Unteres Odertal (pokrywa się z powierzchnią obszarów NATURA 2000) po stronie niemieckiej oraz trzy obszary NATURA 2000 po stronie polskiej. Te ostatnie leżą przeważnie na terenie parków krajobrazowych – Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry oraz Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Koszty projektu opiewały na kwotę ok. 3,5 mln euro. W 85 proc. pokryte zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki projektowe zainwestowano w okresie od lipca 2011 roku do listopada 2014 roku na rzecz unikalnej Doliny Dolnej Odry po niemieckiej i polskiej stronie Odry.

Główne elementy projektu przedstawiono na następujących stronach:

  • Harmonizacja zarządzania obszarami NATURA 2000
  • Edukacja i turystyka związana z obszarami NATURA 2000
  • Public relations w zakresie obszarów NATURA 2000

more information

X

Zur optimalen Nutzererfahrung nutzen wir auf unserer Website Cookies von Erstanbietern als auch von Drittanbietern zu Statistikzwecken, um Ihnen beste Erlebnisse online anbieten zu können. mehr Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close