Ponad granicami
5. October 2017
Dom Parku Narodowego
5. October 2017
Ponad granicami
5. October 2017
Dom Parku Narodowego
5. October 2017

Naturwacht Brandenburg, Straż Ochrony Przyrody w Brandenburgii, sprawuje opiekę nad grupami młodych rangerów, w których dzieci i młodzież w wieku 5 do 16 lat pod kierunkiem doświadczonego rangera badają swój obszar chroniony. Spotykają się regularnie, przez dłuższy okres, głównie na łonie natury. Wspólnie z rangerami planują, przygotowują i realizują ciekawe przedsięwzięcia. Odkrywają w ten sposób wiele nowych rzeczy, rozwiązują zadania, doświadczają przygód, biorą udział w grach i zabawach.

Idea leżąca niejako u podstaw jest następująca: Chodzi o to, by dzięki wczesnemu kontaktowi z przyrodą dzieci zachwyciły się nią i poznały jej okolicę – z jej specyfiką i z zachodzącymi w niej procesami.

Więcej informacji o możliwościach zaangażowania się w grupie młodych rangerów znajdziemy poniżej (link do Naturwacht Brandenburg). Ponadto zamieszczono tu więcej informacji o ogólnoniemieckich młodych rangerach. www.junior-ranger.de

„Straż Ochrony Przyrody w Brandenburgii angażuje się ponadto w ogólnoniemieckim programie młodych rangerów EUROPARC Deutschland e.V. zainicjowanym w 2008 roku. Adresowany jest on po raz pierwszy nie tylko do dzieci i młodzieży w okolicy Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych. W przyszłości wszyscy zainteresowani w wieku 7 do 14 będą mogli poprzez cztery „filary” – region, wycieczka odkrywców, Internet i szkoła – uzyskać kwalifikację „junior rangera”. Program opiera się na wieloletnich doświadczeniach zdobytych w ramach istniejących już programach młodych rangerów w różnych Narodowych Krajobrazach Przyrodniczych. Znaczącą wartością dodaną tego zadania obejmującego swoim zasięgiem całe Niemcy jest żywa sieć kontaktów i powiązań pozwalająca na fachową wymianę informacji i doświadczeń między referentami ds. edukacji i zapewniająca ciągły rozwój programu.

Dzięki współpracy z programem realizowanym przez EUROPARC Deutschland e. V. młodzi rangerzy Brandenburgii mają m.in. możliwość uczestniczenia w ogólnoniemieckich spotkaniach osób o podobnych zapatrywaniach. Strona internetowa powstała w ramach projektu (www.juniorranger.de) pełni poza tym funkcję platformy informacyjnej poświęconej młodym rangerom. Regionalne grupy mogą zaprezentować tutaj – w Internecie – zarówno siebie, jak również swoje Narodowe Krajobrazy Przyrodnicze. Ogólnoniemiecki program młodych rangerów to wspólny program EUROPARC Deutschland e.V. oraz Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych przy wsparciu ze strony WWF Deutschland oraz fundacji Town & Country Stiftung.“

Kontakt:

Naturwacht Brandenburg

Telefon:+49 (0) 3332 2677210
unteresodertal@naturwacht.de
www.naturwacht.de

X