Zwierzęta i rośliny

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry to ważny obszar dla ptaków – wypoczywają tu, wysiadują jaja i zimują. Doliczono się tu łącznie ponad 100 tysięcy odpoczywających ptaków – 35 tys. gęsi białoczelnych, 30 tys. gęsi zbożowych, 17 tys. kaczek krzyżówek, 15 tys. świstunów, 8 tys. cyraneczek i 9 tys. rożeńców.

Nizinę odrzańską przemierza jesienią i wiosną ok. 200 tys. ptaków wodnych. Co roku w październiku na kilka tygodni do 15 tys. żurawi nawiedza swoje noclegowiska w północnej części doliny Odry.

W ubiegłych latach w Dolinie Dolnej Odry zaobserwowano 284 gatunków ptaków, z których 145 odbywa tu lęgi. Wodniczka już tylko na terenie Doliny Dolnej Odry wychowuje w Niemczech swoje młode. Również derkacz posiada w parku narodowym jedną z największych populacji lęgowych w Niemczech (do 200 nawołujących samców).

Park narodowy to nie tylko świat ptaków o dużym bogactwie gatunkowym. Zamieszkują go też liczne, częściowo bardzo rzadkie dziś już gatunki kręgowców – 50 gatunków ssaków, 11 gatunków płazów ziemnowodnych, 6 gatunków gadów i 49 gatunków ryb. Do zwierząt, na które natrafić można jeszcze często na terenie parku narodowego, zalicza się np. bobry i wydry. Korzystają one z dzikiej przyrody i naturalnej dynamiki wód występującej w parku narodowym.

Również świat roślin charakteryzuje się różnorodnością. Ciche, spokojne starorzecza pokryte grzybieniami i salwiniami pływającymi są tak samo częścią parku narodowego jak barwne łąki łęgowe z selernicami i omanami. Oprócz tego istnieją tu pierwotne resztki lasu łęgowego, a na zboczach Odry naturalne lasy liściasto-mieszane. Czymś wyjątkowym są kolorowo kwitnące murawy kserotermiczne. Przebiegają tu północno-zachodnie granice obszaru występowania wielu gatunków roślin strefy stepowej, takich jak miłków wiosennych, sasanek łąkowych i storczyków.

Galeria: