Zwierzęta i rośliny

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry to ważny obszar dla ptaków – wypoczywają tu, wysiadują jaja i zimują. Doliczono się tu łącznie ponad 100 tysięcy odpoczywających ptaków – 35 tys. gęsi białoczelnych, 30 tys. gęsi zbożowych, 17 tys. kaczek krzyżówek, 15 tys. świstunów, 8 tys. cyraneczek i 9 tys. rożeńców.

Nizinę odrzańską przemierza jesienią i wiosną ok. 200 tys. ptaków wodnych. Co roku w październiku na kilka tygodni do 15 tys. żurawi nawiedza swoje noclegowiska w północnej części doliny Odry.

W ubiegłych latach w Dolinie Dolnej Odry zaobserwowano 284 gatunków ptaków, z których 145 odbywa tu lęgi. Wodniczka już tylko na terenie Doliny Dolnej Odry wychowuje w Niemczech swoje młode. Również derkacz posiada w parku narodowym jedną z największych populacji lęgowych w Niemczech (do 200 nawołujących samców).

Park narodowy to nie tylko świat ptaków o dużym bogactwie gatunkowym. Zamieszkują go też liczne, częściowo bardzo rzadkie dziś już gatunki kręgowców – 50 gatunków ssaków, 11 gatunków płazów ziemnowodnych, 6 gatunków gadów i 49 gatunków ryb. Do zwierząt, na które natrafić można jeszcze często na terenie parku narodowego, zalicza się np. bobry i wydry. Korzystają one z dzikiej przyrody i naturalnej dynamiki wód występującej w parku narodowym.

Również świat roślin charakteryzuje się różnorodnością. Ciche, spokojne starorzecza pokryte grzybieniami i salwiniami pływającymi są tak samo częścią parku narodowego jak barwne łąki łęgowe z selernicami i omanami. Oprócz tego istnieją tu pierwotne resztki lasu łęgowego, a na zboczach Odry naturalne lasy liściasto-mieszane. Czymś wyjątkowym są kolorowo kwitnące murawy kserotermiczne. Przebiegają tu północno-zachodnie granice obszaru występowania wielu gatunków roślin strefy stepowej, takich jak miłków wiosennych, sasanek łąkowych i storczyków.

Galeria:

X

Zur optimalen Nutzererfahrung nutzen wir auf unserer Website Cookies von Erstanbietern als auch von Drittanbietern zu Statistikzwecken, um Ihnen beste Erlebnisse online anbieten zu können. mehr Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close