Na szczeblu narodowym

Jako organizacja parasolowa Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych EUROPARC Deutschland e.V. udziela niemieckim parkom narodowym, rezerwatom biosfery, parkom przyrodniczym i obszarom dzikiej przyrody niejako wspólnego głosu. Należy do nich też Park Narodowy Unteres Odertal.

Jako organizacja parasolowa Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych EUROPARC Deutschland e.V. udziela niemieckim parkom narodowym, rezerwatom biosfery, parkom przyrodniczym i obszarom dzikiej przyrody niejako wspólnego głosu. Należy do nich też Park Narodowy Unteres Odertal.

Park Narodowy Unteres Odertal jest tu w „rodzinie” ponad 130 Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych w Niemczech. Podmiotem odpowiedzialnym za markę parasolową jest EUROPARC Deutschland e.V., założona w 1991 roku i obejmująca swoim zasięgiem całe Niemcy organizacja parasolowa parków narodowych, rezerwatów biosfery, parków przyrodniczych i obszarów dzikiej przyrody w Niemczech.

Organizacja parasolowa EUROPARC Deutschland działa jako stowarzyszenie użytku publicznego o charakterze ponadpartyjnym, dążąc do zachowania, rozwoju i udostępniania ludziom najpiękniejszych i najbardziej wartościowych krajobrazów przyrodniczych i kulturowych Niemiec. Inicjuje i koordynuje w skali całych Niemiec projekty, w ramach których wspiera się wymianę doświadczeń i informacji między członkami w zakresie edukacji ekologicznej, wolontariatu lub zarządzania jakością.

Wspólnie opracowuje się nowe strategie utrzymania i dalszego rozwoju Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych. Celem jest umacnianie i dalsze promowanie w społeczeństwie szacunku dla „Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych” – poprzez współpracę z władzami krajowymi i federalnymi, organizacjami ochrony przyrody, fundacjami i przedsiębiorstwami.

Ponadto współpracując z fundacjami i przedsiębiorstwami organizacja przygotowuje i realizuje projekty z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Do zadań EUROPARC Deutschland należy też przygotowywanie ekspertyz, stanowisk, analiz, ankiet, publikacji oraz wystaw poświęconych kwestiom związanym z ochroną środowiska i przyrody.

Co dziesięć lat wszystkie parki narodowe w Niemczech są ewaluowane przez gremium ekspertów, w tym również Park Narodowy Unteres Odertal. Kryteria i standardy jakości dla niemieckich parków narodowych opracowała organizacja parasolowa. Dzięki członkowstwu w EUROPARC Deutschland Park Narodowy Unteres Odertal może korzystać z narodowej i międzynarodowej sieci kontaktów, a tym samym z doświadczeń i z know-how płynących z wielu obszarów chronionych.

www.europarc-deutschland.de