Domu NATURA 2000

W ramach projektu IVa Interreg „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry” powstał w sierpniu 2014 roku w Criewen „Dom NATURA 2000“ – centrum świadczące usługi na rzecz turystów. Serwis turystyczny, informacja turystyczna i kierowanie ruchem turystycznym – wszystko to tworzy tu jedną całość. W Domu jest miejsce na wystawy, multimedialną infotekę, laboratorium szkolne oraz szkołę pod gołym niebem. Dom NATURA 2000 to oprócz Centrum Informacji Parku Narodowego punkt wyjścia wycieczek indywidualnych oraz wycieczek z przewodnikiem. Grupy mogą tu zaplanować swoje trasy i dokonać ich ewaluacji.

Oferta w „Domu NATURA 2000“

 • Sprzedaż artykułów związanych z obszarami NATURA 2000 i z parkiem narodowym, artykuły polskich partnerów, książki, mapy i materiały z zakresu edukacji ekologicznej
 • Dojście do Internetu dla turystów
 • Sprzedaż regionalnych niemieckich i polskich wyrobów/rzemiosła artystycznego
 • Wypożyczanie książek i czasopism – utworzenie biblioteki dziennej
 • Wypożyczanie urządzeń wykorzystywanych w ramach edukacji ekologicznej (np. lornetek, pojemników z lupą do obserwacji owadów, szkieł powiększających)
 • Wypożyczanie sprzętu outdoorowego (poduszki do siedzenia, peleryny przeciwdeszczowe, kompasy)
 • Informacje na temat wypożyczalni kajaków i rowerów

Usługi – serwis parku narodowego/laboratorium szkolne oraz szkoła na wolnym powietrzu “

 • Zapewnienie i wykorzystanie sali seminaryjnej jako laboratorium studenckiego dla grup (nauczycieli z klasami szkolnymi, organizatorów zajęć edukacyjnych itp.)
 • Oferty edukacyjne dla uczniów w ramach działalności Straży Ochrony Przyrody (Naturwacht) w zakresie edukacji ekologicznej (np. młodzi rangerzy)
 • Warsztat praktyczny dla studentów w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Zrównoważonego Rozwoju (HNE) w Eberswalde
 • Zapewnianie i korzystanie z sali seminaryjnej na potrzeby imprez branżowych (brak wypożyczalni dla osób prywatnych)
 • Użytkowanie przez Administrację Parku Narodowego w ramach różnych spotkań i wydarzeń

Galerie