Bagna i trzęsawiska

Widok na polder Staffelder Polder pod Mescherinem, zdjęcie: M. Voigt

Widok na polder Staffelder Polder pod Mescherinem, zdjęcie: M. Voigt

Biotopy bagien i trzęsawisk zajmują 3,6 % powierzchni parku narodowego. Są to niemal wyłącznie szuwary eutroficznych bądź politroficznych bagien i trzęsawisk (292 ha).

Oprócz typowych gatunków szuwarowych, takich jak pałka szerokolistna (typha latifolia) i trzcina pospolita (phragmites communis), występują tu sporadycznie również mocno zagrożone gatunki (dyrektywa brandenburska RL 2 BB), takie jak salwinia pływająca (salvinia natans) i sit sztywny (juncus squarrosus) bądź zagrożone gatunki (dyrektywa brandenburska RL 3 BB), takie jak żabiściek pływający (hydrocharis morsus-ranae), bodziszek błotny (geranium palustre), wilczomlecz błotny i błyszczący (euphorbia palustris, e. lucida), starzec bagienny (senecio paludosus) oraz gwiazdnica błotna (stellaria palustris).

Niewielką część bagien i trzęsawisk zajmują tu oprócz trzcinowisk szuwary turzycowe z przeważnie trawiasto rosnącymi dużymi turzycami (87 ha). Jako zagrożone gatunki (dyrektywa brandenburska RL 3 BB) należy wymienić tutaj groszek błotny (lathyrus palustris), przytacznik długolistny (pseudolysimachion longifolium) oraz rzeżuchę gorzką (cardamine amara).

Wszystkie bagna i trzęsawiska na terenie parku narodowego są biotopami chronionymi zgodnie z § 30 Ustawy federalnej o ochronie przyrody (BNatSchG).

X

Zur optimalen Nutzererfahrung nutzen wir auf unserer Website Cookies von Erstanbietern als auch von Drittanbietern zu Statistikzwecken, um Ihnen beste Erlebnisse online anbieten zu können. mehr Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close