Zasady zachowania się w parku narodowym

Pomóżmy w ochronie przyrody

Prosimy zachowywać się ostrożnie i taktownie. W ten sposób przyczynimy się do zachowania przyrody Doliny Dolnej Odry zasługującej na naszą ochronę.

W parku narodowym występuje wiele rzadkich, charakterystycznych dla dolin rzecznych siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i roślin. Biocenozy te są bardzo wrażliwe na zewnętrzne wpływy i oddziaływania.

Zgodnie z Ustawą o Parku Narodowym Unteres Odertal w parku narodowym obowiązuje kilka zasad postępowania. Służą one zachowaniu tego dziedzictwa przyrodniczego. Prosimy o wyrozumiałość.

Poruszaj się po wyznaczonych szlakach i drogach.

Psy należy prowadzić na smyczy.

Nie rozbijaj namiotów. Nie nocuj na otwartym powietrzu.

Nie hałasuj. Zachowując się cicho, masz większe szanse na obserwacje dzikich zwierząt.

Nie zrywaj roślin i grzybów. Pozostaw je w ich naturalnym środowisku.

Nie używaj źródeł ognia. Nie rozpalaj ogniska - może to spowodować duże straty w przyrodzie.

Nie wyrzucaj śmieci. Mogą one stać się zgubą dla zwierząt. Szpecą ponadto krajobraz.

Dla własnego bezpieczeństwa nie karm, nie drażnij dzikich zwierząt. Zachowaj bezpieczną odległość przy obserwacji.

X

Zur optimalen Nutzererfahrung nutzen wir auf unserer Website Cookies von Erstanbietern als auch von Drittanbietern zu Statistikzwecken, um Ihnen beste Erlebnisse online anbieten zu können. mehr Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close