Zasady zachowania się w parku narodowym

Pomóżmy w ochronie przyrody

Prosimy zachowywać się ostrożnie i taktownie. W ten sposób przyczynimy się do zachowania przyrody Doliny Dolnej Odry zasługującej na naszą ochronę.

W parku narodowym występuje wiele rzadkich, charakterystycznych dla dolin rzecznych siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i roślin. Biocenozy te są bardzo wrażliwe na zewnętrzne wpływy i oddziaływania.

Zgodnie z Ustawą o Parku Narodowym Unteres Odertal w parku narodowym obowiązuje kilka zasad postępowania. Służą one zachowaniu tego dziedzictwa przyrodniczego. Prosimy o wyrozumiałość.

Poruszaj się po wyznaczonych szlakach i drogach.

Psy należy prowadzić na smyczy.

Nie rozbijaj namiotów. Nie nocuj na otwartym powietrzu.

Nie hałasuj. Zachowując się cicho, masz większe szanse na obserwacje dzikich zwierząt.

Nie zrywaj roślin i grzybów. Pozostaw je w ich naturalnym środowisku.

Nie używaj źródeł ognia. Nie rozpalaj ogniska - może to spowodować duże straty w przyrodzie.

Nie wyrzucaj śmieci. Mogą one stać się zgubą dla zwierząt. Szpecą ponadto krajobraz.

Dla własnego bezpieczeństwa nie karm, nie drażnij dzikich zwierząt. Zachowaj bezpieczną odległość przy obserwacji.