Czterodniowa wędrówka wzdłuż parku narodowego

Szlak „Märkischer Landweg” łączy Park Narodowy Unteres Odertal z innymi Narodowymi Krajobrazami Przyrodniczymi regionu Uckermark.

Po Parku Narodowym Unteres Odertal wędrować można po rozgałęzionej sieci szlaków turystycznych. Przecina ją łącznie 14 szlaków wędrownych i ścieżek zapewniających wiele wrażeń. Do ponadregionalnych szlaków turystycznych prowadzących przez park narodowy należy Märkischer Landweg. Wędrówki można odbywać po nim przez cały rok.

Märkischer Landweg łączy ze sobą trzy Narodowe Krajobrazy Przyrodnicze – Park Narodowy Unteres Odertal, Rezerwat Biosfery Schorfheide-Chorin oraz Park Przyrodniczy Uckermärkische Seen, pozwalając poznać imponujący, ukształtowany w epoce lodowcowej krajobraz Uckermark – z jego łańcuchami pagórków, rozległymi lasami, jeziorami, potokami i miejscami pełnymi tajemnic. Biegnie on na odcinku o długości 200 km z Feldbergu do Mescherina, wiodąc wzdłuż parku narodowego oraz przez region parku narodowego. Dzieli się na dziesięć odcinków, które można pokonać w ramach jednodniowych wędrówek.

Etap 7 liczący 14,6 km wiedzie z Angermünde przez Crussow do Stolpe. Z wałów ziemnych okalających wieżę Stolper Turm roztacza się fascynująca panorama na południową część doliny Odry. Oko wędrowca sięga aż po horyzont krajobrazu łęgowego poprzecinanego wieloma odnogami rzeki.

Etap 8 szlaku Märkischer Landweg biegnie wzdłuż zachodniego skraju Parku Narodowego Unteres Odertal ze Stolpe do Schwedt. Charakterystyczne dla tutejszego krajobrazu są starorzecza Odry, szuwary turzycowe, trzcinowiska i las łęgowego. Krajobraz ten służy ptakom wodnym za miejsce, w którym odbywają lęgi, odpoczywają i zimują. Każda pora roku zapewnia moc wrażeń i przeżyć na łonie natury. We wrześniu gromadzą się w dolinie Odry żurawie. Zimą można uświadczyć tu łabędzi krzykliwych wykorzystujących Dolinę Dolnej Odry jako zimowisko. Trasa licząca 23,9 km wiedzie przez miejscowości parku narodowego Criewen i Zützen. Przecina m.in. park Lennégo w Criewen uchodzący za jeden z najpiękniejszych założeń parkowych w regionie Uckermark. Można zwiedzić tu też Dom Parku Narodowego i dowiedzieć się na wystawie stałej wielu ciekawych rzeczy o Parku Narodowym Unteres Odertal.

Etap 9 prowadzi do północnej części regionu parku narodowego. Rozpoczyna się w Schwedt, a kończy po 17,3 km w Groß Pinnow. Uprawa tytoniu, stanowiąca niegdyś najważniejszy filar gospodarki regionu, wpłynęła na wygląd wielu wiosek. Budowano wtedy bowiem wielkie spichlerze i stodoły tytoniu. Dziś nie uprawia się tu już prawie w ogóle tytoniu, okazałe architektoniczne świadectwa jego uprawy można jednak wciąż jeszcze zobaczyć. Z historią tytoniu w regionie, zaliczanego kiedyś do największych obszarów jego uprawy w Niemczech, można zapoznać się w Vierraden w tamtejszym muzeum.

Etap 10 zatacza łuk o długości 19,1 km wokół regionu parku narodowego i kończy się w Mescherinie. Miejscowość ta uchodzi za najbardziej wysuniętą na północ bramę prowadzącą do Parku Narodowego Unteres Odertal. Turyści mogą dostać się stąd mostem Mescheriner Oderbrücke do polskiej części Doliny Dolnej Odry. Tuż obok mostu granicznego jedenastometrowa wieża widokowa pozwala cieszyć się wspaniałymi widokami na polder Staffelder Polder, na terenie którego dzika przyroda może rozwijać się w sposób niezakłócony już od przeszło 20 lat.

Na mniej więcej jednej trzeciej trasy Märkischer Landweg biegnie wzdłuż Doliny Dolnej Odry. To jedyny certyfikowany „jakościowy szlak turystyczny“ w tym regionie. Certyfikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ przyznano mu m.in. ze względu na duże urozmaicenie oraz duży potencjał dostarczania wrażeń.